Het politieke jaar 2016 kent een duidelijke tweedeling: voor en na 22 september. Op deze datum heeft de VVDenD66 een motie van wantrouwen van de Onafhankelijken gesteund waarna de coalitie van de Onafhankelijken en de CDA is gevallen en het college moest aftreden. Hiermee kwam een einde aan een lange periode van stilstand, geruzie, wantrouwen en spanningenDesondanks heeft de VVDenD66 toch een doorbraak weten te forceren in het behoud van het muziekhuis en wordt dit mooie pand op dit moment volledig opgeknapt. Een voorbeeld dat uw partij ook in de oppositie iets weet te bereiken.

Sinds 22 september zit de VVDenD66 in de coalitie en hebben we wethouder Bob Duindam in stelling gebracht met een aantal belangrijke opdrachten. Dat de wethouder hier voortvarend mee aan de slag is gegaan blijkt wel. Zo krijgen we in het eerste kwartaal van 2017 een nieuwe transparante begroting. In ditzelfde kwartaal komt een verbeterde nota Sociaal Domein dat beter is afgestemd op de zorgbehoefte van Oudewater, concreter en vollediger is, en waarop de raad makkelijker kan sturen en controleren. Ten derde is het zeer belangrijke dossier van het zwembad uit haar schaduw getrokken. Een gedegen en eerlijke analyse van de mogelijkheden wordt bezien waarbij de VVDenD66 een overdekt èn openluchtzwembad nastreeft. Zo kunnen alle doelgroepen in Oudewater gedurende het hele jaar van deze voorziening gebruik maken. Een laatste voorbeeld van wat er in deze korte periode al is bereikt heeft betrekking op de woningbouw. Dankzij de actieve lobby van wethouder Bob Duindam met de provinciale staten is overeenstemming bereikt over de groeiambitie van Oudewater. Dit betekent concreet dat Oudewater kan groeien en daarmee vitaal en aantrekkelijk blijft.

De voortvarendheid waarmee we na 22 september zijn begonnen zetten we in 2017 voort. We gaan ons actief inzetten om het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in Oudewater te verbeteren. We gaan onderzoeken wat de behoefte en de mogelijkheden zijn met betrekking tot het harmoniseren en mogelijk verruimen van de winkeltijden. We vinden het belangrijk dat het woningaanbod van mooie, duurzame en betaalbare woningen groeit. We gaan ons daarom richten op woningbouw voor starters. Ook gaan we stappen zetten in het revitaliseren van Tappersheul I/II en het realiseren van Tappersheul III.

Om u op de hoogte te houden van al de ontwikkelingen en u de mogelijkheid te geven om met de VVDenD66 in contact te komen, zullen wij begin 2017 onze nieuwe website lanceren. U kunt zich dan onder andere abonneren op de periodieke nieuwsbrief. Ook kunt u via een contactformulier vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

Beste inwoners van Oudewater, 2017 gaat een veelbelovend jaar worden. Samen met de Onafhankelijken pakken we door! De fractie VVDenD66 wenst u prettige Feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Elly van Wijk
Fractievoorziter

Ignace Boreel
Raadslid

Ben van Winden
Raadslid

Bob Duindam
Wethouder voor VVDenD66

Gijs Hoogenboom
Fractielid

Patrick van Klaveren
Fractielid

Ronald Gabriëls
Fractielid