Een groep ondernemers die zich heeft verenigd in de BV PSI (Prairie State Investment), heeft onlangs een plan gepresenteerd hoe zij een vrij klein zwembad voor 5 maanden openstelling per jaar kunnen bouwen tegen het gratis verkrijgen van de grond op Statenland. En ze hebben een mooi filmpje van hun plannen gemaakt en op internet gezet.

De overtuiging bij ons, en ondertussen bij de meerderheid van de raadsleden, is dat je voor dat kleine 5 maanden zwembad als gemeente wel erg veel betaalt. De residuele grondwaarde van Statenland (dat nu nog in bezit is van de gemeente) is veel hoger dan de kosten die gemoeid zijn met het bouwen van dat zwembad. De grondprijs die de gemeente krijgt op NoortSyde is bijvoorbeeld tweemaal zo hoog. Dus bij het accorderen van dit plan, zouden we als gemeente ongeveer 2 miljoen euro aan gemeenschapsgeld weggeven aan PSI.

Bovendien is het een slecht plan. Tegen de afspraken in zijn de zwemvereniging OZV en Stichting Beheer Zwembad Oudewater SBZO (een groep vrijwilligers die nu al 4 jaar lang het zwembad belangeloos runt) niet betrokken bij de planvorming van PSI. Bij een quick scan van de gemeente kwamen toch allerlei risico’s naar boven wanneer we dit plan als gemeente zouden steunen, terwijl men in een eerder stadium de gemeente bezworen had dat hier geen enkel risico voor de gemeente in zat. Dit risico komt voornamelijk door de ondoorzichtigheid van de kosten en opbrengsten van de geplande woningbouw en de feitelijke kosten van het bouwen van het gepresenteerde zwembad.

Onze fractie zal daarom vanavond een motie indienen, tezamen met de Christenunie –SGP en De Onafhankelijken, om een scheiding te maken tussen de verkoop van Statenland enerzijds en het ontwikkelen van een zwemfaciliteit op Noortsyde naast de sporthal anderzijds. Dat levert ook synergie op tussen de sporthal en het zwembad, zoals eerder onderzoek heeft aangetoond. Waarschijnlijk is het ook voordelig om daar ook een nieuwe skeelerbaan te ontwikkelen, die afmetingen krijgt voor internationale wedstrijden. Naar onze overtuiging wordt dan duidelijk dat wij met de opbrengsten van Statenland de ruimte hebben om naast het huidige plan ook nog een overdekt zwembad met 12 maanden opening per jaar kunnen bouwen.

Zo’n 12 maanden bad vergroot de faciliteiten enorm. Naast slechts recreatief zwemmen en zonnen in de zomer bij het huidige plan, kunnen we dan ook zwemles geven, schoolzwemmen, waterpolo spelen, bejaardengym aanbieden, etc. Daarmee verzekeren we ook het voortbestaan van OZV en de SBZO. In ruimere zin vergroot dit de aantrekkingskracht van Oudewater. Daarmee blijven we als gemeente vitaal en dynamisch, en we behouden jonge gezinnen binnen onze gemeente. Kortom, er zijn dus vele directe en indirecte voordelen bij het realiseren van een complete 12 maanden per jaar zwemfaciliteit.