Tot nu toe had de gemeente wel duurzame gedachten, maar geen duurzame actie. VVDenD66 hebben afgedwongen dat geld voor duurzaamheid concreet besteed moet worden aan initiatieven van burgers uit Oudewater zelf. Dus heeft u een idee, werk het uit via het Aanvraagformulier Duurzaamheidsinitiatief op de website van de gemeente en dien het in bij de wethouder: dalenoord.e@woerden.nl.

Betrokken Oudewaternaren kunnen vanaf nu een suggestie voor een duurzamere samenleving indienen en daarvoor subsidie krijgen. Dit kan zijn op het gebied van energiebesparende maatregelen, recycling, biologisch voedsel, en ook fairtrade producten.

Zo komen we concreet verder. Het verhoogt de betrokkenheid van de mensen en het stimuleert tot nadenken hoe we een duurzamer omgeving kunnen creëren. U dient een plan met een schatting van de kosten in via het aanvraagformulier en uw idee wordt vervolgens getoetst aan de subsidienormen.

Wij zullen ons als partij sterk maken om ook voor de komende jaren een verschuiving van de budgetten naar duurzaamheid te krijgen. Met de nieuwe ingeslagen weg van lokale initiatieven en uitvoering zullen we ook lokale werkgelegenheid scheppen. Dan is duurzaamheid in de gemeente pas echt gewaarborgd, want dan heeft het draagvlak van de bevolking.