Het is eind juni en het jaar zit er al weer voor de helft op. Laagvliegende vliegtuigen, een geweldige drakenbotenrace, Johan Derksen die gaat verhuizen, nieuwe en verbouwde horeca in de stad. Er is al veel gebeurd! Ook in de politiek heeft de huidige coalitie van VVDenD66 met de Onafhankelijken al veel bereikt. In dit bericht sommen we deze mijlpalen op. In een volgend bericht kijken we naar de toekomst en laten we zien wat er nog allemaal voor Oudewater in het vat zit.

In februari heeft de coalitie de nieuwe zwemvoorziening voor Oudewater een halt toe geroepen: het was simpelweg geen goed plan waarbij niet gehouden is aan gemaakte afspraken. Zo hebben ALLE politieke partijen in 2015 Noort Syde als voorkeurslocatie aangewezen terwijl het gepresenteerde plan een zwemvoorziening op Statenland voorzag. Ook was de grondprijs op Statenland wonderbaarlijk genoeg de helft van die op Noort Syde waardoor de gemeente tot 2 miljoen euro zou mislopen. Een derde voorbeeld is dat tegen de afspraken in de zwemvereniging OZV en Stichting Beheer Zwembad Oudewater SBZO (een groep vrijwilligers die nu al 4 jaar lang het zwembad belangeloos runt) niet betrokken zijn bij de planvorming. Reden genoeg dus om het anders te gaan doen.

In maart is de herziende begroting vastgesteld. De begroting geeft ruimte om het coalitieakkoord uit te voeren: geld voor de revitalisatie van Tappersheul I en II, budget om door te pakken op grote projecten zoals de Westerwal en het eindelijk opnemen van de kosten voor het herstel van Lange Linschoten. Naast deze inhoudelijke punten is de begroting ook transparant en begrijpelijk, iets dat we verplicht zijn aan de bewoners van Oudewater: het is uw geld!

In April is het beleidsplan Sociaal Domein goedgekeurd. Nu geen papieren tijger meer, maar een plan dat invulling geeft aan de behoefte van mensen in Oudewater. Enkele concrete punten uit het beleidsplan: de voorlichting en communicatie over het ondersteuningsaanbod gaat verbeteren, er komt een formulierenbrigade die bewoners helpt om schulden te voorkomen of op te lossen, er komt extra inzet voor thuisbegeleiding en huishoudelijke hulp en mantelzorgers kunnen rekenen op extra waardering. Het doel: minder eenzaamheid, meer lokale ondersteuning, beter weten bij wie je met een zorgvraag moet aankloppen en minder mensen thuis op de bank.

In april heeft het college in opdracht van de coalitie een nieuw plan gepresenteerd voor de zwemvoorziening in Oudewater. In dit plan wordt een sportgebied op Noort Syde gecreëerd waar niet alleen het zwembad, maar ook de skeelerbaan een plek krijgt. Dit is duurzaam en efficiënt gebruik maken van de beperkte ruimte. Het grootste voordeel van dit plan is dat geheel Statenland beschikbaar komt voor woningbouw waardoor de jeugd van Oudewater in onze gemeente kan blijven wonen. Dat is ook van belang om talloze voorzieningen zoals scholen, sportverenigingen en evenementen overeind te houden. Iets dat zonder dit plan simpelweg niet gaat lukken. Dit plan draagt dan ook bij aan de toekomst van Oudewater. En natuurlijk is er aandacht voor de volkstuinders: zij kunnen hun hobby 200 meter verderop voortzetten, waarbij de gemeente tegemoetkomt in de verhuiskosten, het irrigeren en cultiveren van de grond en een gemeenschappelijke ruimte. Deze afspraken kunnen we echter alleen maken als we met elkaar in gesprek blijven, en dat doen we!  Hoewel je tegen een verhuizing op kan zien… zodra je er zit ben je op de toekomst gericht.

In Juni is de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening unaniem goedgekeurd. Het aantal overbodige regels is daarmee drastisch verminderd. Ook is er een praktisch leesbare versie van deze juridische materie opgesteld. Op deze manier weet bijvoorbeeld iedereen aan welke regels je moet voldoen wanneer je een evenement organiseert.

 

De coalitie en het college hebben nog meer voor u bereikt:

  • Intentieovereenkomst over toekomst Westerwal vastgesteld.
  • Oplossen talloze langlopende individuele kwesties.
  • In gesprek getreden met alle betrokken partijen van de Lange Linschoten.
  • Presentatie gronduitgiftebeleid en inschrijving voor bedrijventerrein Tappersheul III.
  • Bestemmingsplan Hekendorp vastgesteld.
  • Woningbouw op Kardeel.
  • Unanieme steun voor verbeterde aandacht voor de ambtelijke samenwerking met Woerden.
  • Duurzaamheidsbeleid vastgesteld met het accent op lokale initiatieven.
  • Discussie opgestart om de Klepper te behouden en er DE “huiskamer” van Oudewater van de maken.

 

De grootse winst van het afgelopen periode ten op zichtte van de afgelopen jaren is toch wel dat het college van Oudewater samenwerkt, dat de coalitie Oudewater constructief en enthousiast verder wilt brengen, dat er weer een positief geluid klinkt in de raadszaal.