Een drukke werkweek, sporten in de avonduren, op zaterdag met de (klein)kinderen naar de sportvereniging en tussendoor nog op bezoek bij familie en vrienden. De wereld om ons heen verandert en zo ook de winkelbehoefte van de consumenten. Er zijn steeds meer inwoners uit Oudewater die op zondag dan ook in de regio gaan winkelen of boodschappen doen. Ook de ondernemers onderkennen deze veranderende markt. De VVDenD66 Oudewater is daarom voorstander om de winkeliers in Oudewater een keuze te geven om ook een gedeelte van de zondag hun deuren te openen voor winkelend publiek.

In de huidige winkeltijdenverordening van Oudewater is het slechts mogelijk om één zondag per kwartaal open te zijn. VVDenD66 wethouder Duindam heeft met steun van het hele college een raadsvoorstel ingediend die ondernemers de mogelijkheid geeft iedere zondag tussen 12.00 en 18.00 hun deuren te openen. De fractie wil hiermee Oudewater vitaler maken en tegemoetkomen aan de behoefte van vandaag de dag. Met een extra dag om bijvoorbeeld boodschappen te doen, verlicht je de druk op de andere dagen. Dit geldt zeker voor de jongeren, ZZP’ers en ondernemers van de stad die veelal 6 dagen per week werken. Met een zondagsopening kunnen de bewoners beter hun eigen tijd indelen en zelf bepalen wanneer zij rusten.

Ook de toeristen en recreanten zullen profiteren van een zondagsopening. Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 toeristen de binnenstad van Oudewater. Een zondag met goed weer staat garant voor overvolle terrassen. De winkeliers hebben deze toeristen ook wat te bieden maar krijgen hier nu niet de kans voor. Dit terwijl hun collega-ondernemers, de horeca, wel open mogen. Dit is meten met twee maten.

Niet alle ondernemers zullen de behoefte hebben om open te gaan op zondag. Personeel is eenmaal duur en niet voor iedere branche levert de opening iets op. Anderen geven aan meer principiële bezwaren te hebben. Weer anderen zien wel mogelijkheden op zondag en geven graag invulling aan deze groeiende vraag van de consument. Ondernemers moeten volgens de VVDenD66 zelf kunnen kiezen of zij op zondag opengaan.

Net als de rest van Nederland vergrijst Oudewater. Daarom moet de gemeente volgens de VVDenD66 investeren in haar vitaliteit. Woningbouw, een verbluffende historische binnenstad en ook de zondagsopening dragen hieraan bij. Dit maakt van Oudewater een aantrekkelijke plaats om in te wonen of om te bezoeken. Dit houdt de gemeente jong en levendig.

Op 12 september is het voorstel besproken in het Forum Samenleving en op 28 september wordt er tijdens de gemeenteraad gestemd over het raadsvoorstel.