De raadsvergadering van 28 september is zeer succesvol verlopen voor de VVDenD66 Oudewater. Er zijn drie mooie resultaten geboekt welke we in dit bericht benoemen.

Het voorstel van fractie om de zondagsopening toe te staan is aangenomen. Ondernemers mogen zelf bepalen of zij gebruik maken van de mogelijkheid om op zondag tussen 12:00 en 18:00 hun deuren te openen. Hiermee gaat Oudewater mee met het veranderende consumentengedrag en kunnen de vele toeristen die jaarlijks de gemeente bezoeken de mooie winkels bezoeken.

Tevens is het Masterplan “Binnenstad Oudewater” is unaniem aangenomen. Het plan is een integrale visie over hoe het historische centrum van één van de oudste gemeenten van Nederland nog aantrekkelijker gemaakt kan worden. Het gaat over de bestrating, parkeergelegenheid, het groen en nog veel meer. VVDenD66 wethouder Bob Duindam krijgt in dezelfde raadsvergadering de mogelijkheid om daad bij het woord te voegen door in 2017 al geld beschikbaar te stellen om enkele voorstellen uit het plan uit te voeren. De wethouder heeft hiervoor in de aangenomen bestuursrapportage 2017 geld gereserveerd om nog dit jaar aan te vangen met enkele projecten. “Gezonde financiën zijn essentieel voor onze zelfstandigheid, maar we hoeven niet onnodig geld op te potten als dat onze stad en inwoners ten goede kan komen”, aldus de portefeuillehouder financiën. Waarschijnlijke projecten waar het beschikbare geld aan wordt besteed zijn de herbestrating van de Vinkenbuurt, Amsterdamse Veer en de Ijselvere. Het belichten van de mooie historische bruggen en het opknappen van de gracht met bijvoorbeeld een fontein kunnen ook dit jaar al opgestart worden.

Het derde mooie resultaat van de raadsvergadering is dat de gemeente kan beginnen met de inschrijving voor het nieuwe industrieterrein, Tappersheul 3. Met een zeer creatief plan tracht wethouder Duindam de 3 beschikbare hectaren ten volle te benutten. Oudewaterse bedrijven die een locatie achterlaten, en deze bij een verhuizing beschikbaar stellen voor een andere ondernemer, hebben de voorkeur. Hierdoor wordt de beperkte beschikbare ruimte als het ware vergroot en wordt vooral ondernemers uit Oudewater een mooie kans geboden.

Met deze drie resultaten geeft de VVDenD66 een sterke impuls aan de vitaliteit van Oudewater. De bewoners, de ondernemers en het toerisme zullen hier de voordelen van gaan genieten. “Ik ben blij dat we samen met onze coalitiepartner De Onafhankelijken deze mooie stappen kunnen zetten. Samen pakken wij door”, aldus fractievoorzitter Elly van Wijk.