Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 november 2017 is Gijs Hoogenboom unaniem gekozen als lijsttrekker van de fractie VVDenD66 Oudewater voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De fractie heeft hiermee gekozen voor een jong en enthousiast boegbeeld. Gijs laat zien waar wij voor staan: positief, jong en toekomstgericht.   

Tijdens dezelfde ledenvergadering is tevens het verkiezingsprogramma vastgesteld. Een aantal toevoegingen worden verwerkt waarna de fractie het programma zal presenteren. Wel kunnen we al vermelden dat het programma laat zich typeren als een toekomstgericht plan met de nadruk op woningbouw, verjonging en vitaliteit. Een zelfstandig Oudewater waar jong en oud met plezier kan wonen, werken en plezier beleven. Een vitaal Oudewater waar je kunt sporten, passende zorg krijgt en waar het algemeen belang voorop staat. Met Gijs voorop is dat onze koers naar de verkiezingen van maart 2018.