“Op donderdag 9 november jl. heeft de Gemeenteraad Oudewater de begroting 2018 unaniem en zonder wijzigingen vastgesteld. Na 6 uur vergaderen was er witte rook. Maar daar ging wel een hectische week aan vooraf. Wat bleek?  In het Sociaal Domein wordt voor 2017 een tekort verwacht van EUR 1,2 mln, voornamelijk veroorzaakt door overschrijdingen op het Jeugdzorg. En dat tekort kan nog oplopen. Nu dekken de reserves 2017  dit tekort, maar hoe verloopt 2018 ? Wethouder Duindam gaf aan het begin van de vergadering aan dat hij per direct onderzoekt hoe deze tekorten ontstaan zijn en wat de mogelijke verbeteringen zijn.

In de begroting is de hondenbelasting afgeschaft, dit tot groot genoegen van de VVDenD66. Verder memoreerde VVDenD66 Oudewater de vele wapenfeiten van afgelopen jaar: Bouwplannen zijn goedgekeurd (Op Kardeel wordt volgende week de eerste paal geslagen voor de twee-onder-één-kap woningen), het Masterplan Binnenstad is aangenomen en wordt uitgevoerd, Draaiboek voor een veilige weg De Lange Linschoten, Zondagsopening, Economische Agenda, Tappersheul 3, het oude weeshuis wordt aangepakt, Beeldkwaliteitsplan Wijngaardstraat, Afvalscheiden, Kracht van Oudewater, transparante begroting, aanpak drugs, locaal duurzaamheidsplan, pilot dagopvang ouderen, sociaal raadsliedenwerk. Kortom, er is hard gewerkt in een constructieve sfeer.

Voorts presenteerde VVDenD66 Oudewater de eerste contouren voor het accommodatiebeleid: welke verenigingen en voorzieningen kunnen in welke overheidsgebouw gehuisvest worden. Wij streven naar een hoog voorzieningenniveau, maar de bezettingsgraad van de gebouwen is schrikbarend laag. Ook zijn er vele andere ruimtes waar gebruik van gemaakt kan worden, zoals lege klaslokalen. Hoe kunnen we effectiever met de gebouwen omgaan? Een ding is zeker: de Klepper moet weer het levendig middelpunt van de stad worden. In december praten we hierover verder.”