De VVD66 heeft het initiatief genomen om te komen tot een breed gedragen toekomstvisie voor de maatschappelijke gebouwen binnen onze gemeente. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld gebouwen zoals de Eiber, De Klepper maar ook het stadskantoor. Tijdens de raadsvergadering van 14 december 2017 heeft de raad unaniem ingestemd met het zetten van de eerste stappen.

Het dossier accommodatiebeleid loopt al ruim 10 jaar. Om de toekomst van deze gebouwen binnen de gemeente veilig te stellen moeten we met elkaar afspreken hoe we hier mee om willen gaan.

De VVD66 gaat daarbij uit van de activiteiten van verenigingen en gebruikers en niet het gebouw zelf. Hoe kunnen we op een slimme manier verenigingen en gebruikers onderdak geven zodat voor iedereen duidelijk is waar hij of zij aan toe is en de toekomst zeker gesteld.

De VVD66 wil hierin geen tijd verliezen en zaken snel en doordacht aanpakken. Wij zijn dan ook verheugd dat er raadsbreed draagvlak is om in gesprek met de bewoners van Oudewater te komen een gedragen aanpak.