Op 21 maart kozen de bewoners van Oudewater voor een zelfstandig Oudewater dat klaar is voor de toekomst. Voor een stad waar jong en oud een thuis heeft en zich thuis voelt. Waar we voor elkaar en onze omgeving zorgen. VVDenD66 Oudewater, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP herkennen zich in dit toekomstbeeld.

De komende periode gaanzij op basis van gelijkwaardigheid werken aan een coalitieprogramma dat concrete invulling geeft aan deze toekomst. De partijen zetten in op een zorgvuldig en tegelijk ook voortvarend coalitieoverleg.

In het coalitieprogramma worden onder meer heldere afspraken gemaakt over woningbouw, het zwembad, gemeentelijke accommodaties zoals de Klepper, de inrichting van zorg en welzijnen duurzaamheid.

De partijen hopen binnen afzienbare tijd een coalitieakkoord te kunnen presenteren. Als de onderhandelingen slagen wordt het de eerste drie-partijencoalitie in Oudewater.

 

Reacties

Elly van Wijk (VVDenD66): : “Wij werken al anderhalf jaar met de Onafhankelijken in de coalitie samen, tot wederzijdse tevredenheid. Die coalitie zetten we graag voort met ChristenUnie-SGP, een partij die wij hebben leren waarderen als een betrouwbare en redelijke partij. Daarom zie ik de onderhandelingen met vertrouwen tegemoet.”

Wim Knol  (Onafhankelijken): “Wij zijn blij dat we de goede samenwerking met de VVDenD66 kunnen voortzetten.  Daardoor kunnen we verder op de ingezette koers en gaat geen kostbare tijd verloren bij de voorbereiding en uitvoering van belangrijke projecten en ontwikkelingen voor de toekomst van Oudewater. De ChristenUnie-SGP vormt een welkome versterking van deze brede coalitie.”

Vincent Bos (ChristenUnie-SGP): “De ChristenUnie-SGP heeft in eerdere gesprekken aangegeven klaar te staan om steun te leveren aan een coalitie op basis van daadkracht, stabiliteit, brede steun en constructiviteit. Deze waarden herkennen wij in een coalitie met deze drie partijen. We zien uit naar een goede samenwerking en een degelijk coalitieprogramma.”