Vandaag op 10 juli is het coalitieakkoord tussen de fracties VVenD66 Oudewater, De Onafhankelijken en CU-SGP ondertekend. U kunt het akkoord hier downloaden. Op korte termijn zullen wij een kortere en meer leesbare versie publiceren.