De gemeente neemt uiteenlopende besluiten die van belang zijn voor de inwoners van Oudewater. Die besluiten gaan over verschillende onderwerpen: scholen, woningen, veiligheid, sport en hulp voor mensen die hulp nodig hebben. De besluiten gaan ook over de stimulering van economische ontwikkeling, over het dilemma tussen groene ruimte en bebouwde ruimte, over doorstroming van verkeer, over de voor- en nadelen van festivals en festiviteiten.

 

De gemeente weegt verschillende punten voordat ze een besluit neemt: de inbreng van bewoners, de financiële mogelijkheden, politieke voorkeuren en natuurlijk de wetten en regels waar de gemeente zich aan moet houden.

Voor de inwoners van Oudewater is het belangrijk dat zij die besluiten zo goed mogelijk kennen. Liefst al voordat ze zijn genomen, zodat zij er nog invloed op kunnen uitoefenen. En als besluiten eenmaal zijn genomen, is het belangrijk dat wordt toegelicht waaróm besluiten zijn genomen.

Om hierbij te helpen huurt de gemeente een professionele tekstschrijver in. Dat is iemand die het wat en hoe van de besluitvorming helder kan toelichten. De gemeente beschouwt deze voorlichting aan haar inwoners als een communicatieplicht.

Sinds het voornemen om een tekstschrijver in te huren werd bekend gemaakt, is er een discussie ontstaan over de rol van de lokale journalistiek. Sommige mensen hebben de indruk gekregen dat de gemeente probeert de rol van (onafhankelijke) journalisten over te nemen.

Dat is echter helemaal niet het geval.

Journalisten zijn en blijven welkom, graag zelfs in grotere getale dan de laatste jaren het geval was. Ze hebben een andere functie dan gemeenten.

Journalisten beschrijven op een kritische wijze het politieke proces. Ze zijn een soort recensent van het gemeentelijk beleid. Daarmee helpen zij de lezer eigen afwegingen te maken.  De gemeente licht voor, zodat inwoners weten wat er in de gemeente gebeurt, en waarom.

Journalisten zijn geen voorlichters. Net zomin als de gemeente een recensent is.

Sommige mensen hebben de zorg geuit dat de gemeente haar eigen werk met een roze bril gaat beoordelen en dan als het ware reclame gaat maken voor het eigen beleid.

Dat is natuurlijk de bedoeling niet. De gemeente wil voorlichten, omdat ze vindt dat inwoners er recht op hebben te weten welke besluiten worden voorbereid en welke besluiten worden genomen. Dat is niet in plaats van de journalistiek, maar naast de journalistiek.

Beide zijn nodig: de feitelijke voorlichting vanuit de gemeente en de kritische en onafhankelijke verslaglegging door journalisten. Zo kunnen de inwoners van Oudewater zich het beste beeld kunnen vormen van de besluiten die voor hen belangrijk zijn.