Door Bob Duindam, wethouder VVDenD66 Oudewater

Afgelopen week is het bestemmingsplan “landelijk gebied Hekendorp en Papekop” in de gemeenteraad van Oudewater unaniem aangenomen. Dat is de afronding van een drie jaar durend traject geweest om het bestemmingsplan te vernieuwen. Een enorm complex traject om de belangen van een ieder die hier woont, werkt of recreëert en van alle mensen die dit prachtige gebied waarderen, met elkaar in evenwicht te brengen. Inclusief de belangen van de natuur. Daarom telt zo’n document ruim 600 pagina’s. In de IJsselbode van deze week staat een goed verslag van Trudy Scherpenzeel over de behandeling van dit bestemmingsplan. Daar valt maar één ding aan toe te voegen: Het kippenvraagstuk (fijnstof, geur) in Hekendorp kan vanaf heden alleen maar beter worden, in elk geval niet groter of slechter.

Naar alle waarschijnlijkheid was dit het laatste bestemmingsplan dat we in de Raad van Oudewater hebben vastgesteld. Dat komt door de invoering van de omgevingswet. Uiteindelijk zullen we in Oudewater één omgevingsplan krijgen voor de hele gemeente. Dat is of een geheel nieuw plan, of een plan bestaande uit de huidige bestemmingsplannen met een nietje erdoor. Voordat we het  omgevingsplan kunnen vaststellen, stellen we eerst met elkaar een omgevingsvisie vast.  De omgevingswet heeft als strekking dat belangen van alle betrokkenen “gelijkwaardig” zijn, en dat er niet zo iets is als een hoger (provinciaal of gemeentelijk) belang. In een afweging van alle belangen moet duidelijk worden hoe de betrokkenen tot een conclusie komen. Het proces waarlangs die afweging gebeurd en de transparantie daarvan worden dus veel belangrijker dan nu het geval is. In de nabije toekomst gaan we met elkaar die afweging leren uitvoeren. Ik hoop ook dat dat tot visies, plannen en vergunningen leidt die voor een ieder veel begrijpelijker (lees: minder juridische taal) zijn. En minder dik!