Een sluitende, volledige en ambitieuze begroting. Als het coalitieprogramma het startblok was, dan vormt deze begroting het startschot. Met de financiële middelen en alle doelstellingen gaan we bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Letterlijk bouwen, omdat we geld vrijmaken voor de opstart van woningbouwprojecten, de verbouwing van de Klepper en de bouw van een 12 maanden zwembad op Noort Syde. Ook in minder letterlijke zin gaan we bouwen. Onze gemeente gaat een energieplan opstellen om te voldoen aan de klimaatdoelen. Dit doen we zelf, zodat niet het Rijk of de provincie ons oplegt hoe we de klimaatdoelen halen, maar het in eigen hand  houden. Ook trekken we geld uit om de inrichting van het gehele sociale domein te verbeteren. Het doel is nog steeds dat iedereen de zorg krijgt die het nodig heeft, maar wel dat de gemeente grip heeft en dat we echt werk gaan maken van preventie en welzijn.

In begroting is geld vrijgemaakt voor maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren, onderzoeken we wat er nodig is om de verkeersdruk in het buitengebied te verminderen en investeren we in extra mantelzorgondersteuning.

Omdat we heel goed snappen dat niet iedereen de 142 pagina’s van de begroting gaat lezen, gaat de gemeente de begroting middels een infographic te presenteren. Begrijpelijk en beeldend zodat iedereen ziet waar het geld vandaan komt en waar het heen gaat. Dat is de transparantie die wij willen.

Ook zijn we kritisch op de begroting. Zo wordt er veel geld uitgegeven aan onderzoeken en plannenmakerij. Wij hebben het college dan ook uitgedaagd om minimaal 10% van deze plankosten om te zetten in bakstenen, maatregelen en diensten. We hebben het college ook opgeroepen om voortvarend aan de slag te gaan met het maatschappelijk vastgoedplan. Gemeentelijke accommodaties staan veel te vaak leeg en dit kost ontzettend veel geld aan onder andere onderhoud en energie. Dit moet en kan beter.

Wat ons betreft ging de belangrijkste motie van de begroting over woningbouw. Hierin roept onze fractie zowel de gemeenteraad als het college op om alles in het werk te stellen om spoedig woningbouw te realiseren. Door aan de voorkant duidelijk te zijn over wat wij verwachten van de verschillende bouwlocaties, versnellen we het proces. Daarbij geven wij de opdracht aan het College om op basis van deze visie aan het werk te gaan. Zorgvuldig en snel. Stel de benodigde plannen op, betrek inwoners erbij zodat er gebouwd wordt in Oudewater. Want willen we dat Oudewater de vitale en mooie gemeente blijft zoals ze is, moeten we in ieder geval veel nieuwe huizen bouwen.