Met overtuiging hebben wij besloten om het zwembadplan van PSI te verwerpen. Vandaag heeft de rechter met dezelfde overtuiging de PSI-claim van 750.000 euro ongegrond verklaart.

Slecht plan
PSI heeft de gemeente een plan voorgelegd dat niet voldeed aan de eisen die de gemeente had gesteld. Zo moest het bad op Noort Syde worden gerealiseerd en uitvoerig overleg plaatsvinden met de gebruikers en exploitant. Dit is niet gebeurd, met als resultaat een tè klein bad op een tè kleine locatie en veel te veel winst voor PSI.

Winst
In het plan van PSI, waarin naast een openlucht zwembad ook enkele woningen werden gebouwd, zou de bouwgrond 2,1 miljoen euro opleveren. Het is onze inschatting dat de grond veel meer zou moeten opleveren, maar dat deze meeropbrengst in de gepresenteerde plannen in de zakken van PSI zou belanden. Dit kan en mag niet gebeuren! Het is gemeenschapsgeld wat gebruikt moet worden voor de gemeente en nergens anders voor.

Verlies
Dat winst maken belangrijk is voor PSI blijkt wel uit de hoogte van hun claim. Die claim, zo stelt de rechter, is geheel onterecht. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en de gemeenteraad heeft besloten om dit plan niet te willen. PSI kon dit ook weten. In de intentieovereenkomst staat namelijk dat de gemeenteraad in moet stemmen met de plannen. Als de gemeenteraad dan besluit om niet in te stemmen staat de raad geheel in haar recht. Zo werkt de democratie.

En nu?
Met deze uitspraak sluiten we het verleden af en kunnen we ons richten op de toekomst. In deze toekomst staat er een 12-maanden bad op Noort Syde. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn al gaande. Wij nodigen de andere fracties uit om met ons mee te doen en de blik op de toekomst te richten.