Op woensdag 19 december is het beeldkwaliteitsplan (BKP) van het woningbouwproject Oranje Bolwerck gepresenteerd. In het BKP worden randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen voor de inrichting van het evenemententerrein geformuleerd en uitspraken gedaan over de functionaliteit (oa aantal woningen en parkeerplaatsen). Het doel is om met de vorm en architectuur de historische locatie te benadrukken en open te stellen voor publiek gebruik. Vroeger maakte dit deel van Oudewater namelijk deel uit van de vestingwerken. In de onderstaande afbeelding uit het BKP herkent u duidelijk de vorm van de historische vestingwerken. 

BKP Oranje Bolwerck

Het programma bestaat uit 52 appartementen in goedkope koop variërend tussen 230.000 en 300.000 €, middenhuur en midden/dure koop. Er worden tenminste 10 appartementen met een koopprijs tussen de 150.000 en 180.000 € k.k. aangeboden. De focus ligt op plaatselijke woningzoekenden door eerst lokaal te adverteren. Huurwoningen blijven voor de lange termijn (15-40 jaar) behouden als huurwoning. In een parkeergarage is ruimte voor 62 auto’s.

Het concept beeldkwaliteitsplan bolwerck kunt u downloaden. Op 7 februari staat het BKP Oranje Bolwerck op de agenda van de gemeenteraad.

 

Disclaimer: het betreft een concept BKP. Wijzigingen voorbehouden.