Het Oranje Bolwerck, ook bekend als het “evenemententerrein” of “de plaats van de oude bieb” krijgt een nieuwe bestemming ! Donderdag 7 februari jl. heeft de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan goedgekeurd met lovende woorden voor de inhoud van dit plan.

Uiteraard kent dit mooie stukje Oudewater een geschiedenis, een lange geschiedenis. Het maakte onderdeel uit van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHO) van begin deze eeuw. De Woningbouwvereniging Oudevereniging (nu Woningraat) verkreeg de eigendom en wilde het terrein tot ontwikkeling brengen. Dit bleek voor de Woningbouwvereniging niet haalbaar. De gemeente nam de gronden vervolgens over. Suggesties werden gedaan als “een mooie locatie voor een stadspark” of “hier kunnen alleen maar woningen uit het duurdere segment gebouwd worden”, maar concrete plannen werden nooit ingediend. Tot 1,5 jaar geleden. Toen ontving de gemeente van een locale projectontwikkelaar de contouren voor een plan. Bij de coalitie-onderhandelingen in 2018 is vastgesteld dat er (snel) gebouwd moet worden met aandacht voor starterswoningen; daarbij worden visie-elementen aan de voorkant geformuleerd (kaders voor wonigen, groen, parkeren etc.) waaraan alle woningbouwplannen getoetst worden. Deze kaders zijn meegenomen in het Beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck. Met als resulaat een stoer plan waarin de vroegere lijnen van de stadsmuren verwerkt zijn, er plaats is voor 10 starterswoningen van EuR 150.000,– v.o.n., totaal 52 appartementen, een ondergrondse parkeergarage, een wandelpad, behoud van de mooie bomen en mooie doorkijkjes.

Op het vervolg was de gemeenteraad kritischer: hoe nu verder ? Wethouder Duindam mag met de initiatiefnemers om de tafel gaan zitten; de gemeenteraad mag zienswijzen op de uiteindelijke overeenkomst indienen. Want natuurlijk zijn de financiële kaders belangrijk voor de gemeente Oudewater. Vervolgens wordt het bestemmingsplan opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. En dan, dan kan er gebouwd worden ! VVDenD66 heeft zich enorm ingezet voor de spoedige ontwikkeling van het Oranje Bolwerck. Er is veel vraag naar woningen. Starters, doorstromers, senioren, kopers, huurders. Aan iedereen is gedacht zodat zoveel mogelijk Oudewaternaren hier kunnen blijven wonen en er doorstroming op gang komt. Alleen dan behouden we een vitaal en krachtig Oudewater!

 

BKP Oranje Bolwerck