In de Raad van 11 juli jl. werd ook het initiatiefvoorstel van het CDA behandeld. Na een gedegen voorbereiding van het CDA, een lange en constructieve behandeling in fora en college vond de discussie in de raad plaats. Het voorstel was om in Oudewater een ThuisHuis project te starten dat bestaat uit een soort studentenhuis voor ouderen gecombineerd met thuisbezoek door vrijwilligers. Het doel is om eenzaamheid te bestrijden. Dit doel ondersteunen wij ten zeerste. De eenzaamheid in Oudewater neemt onder jong en oud toe. Behalve dat mensen ongelukkig zijn leidt het mogelijk ook tot hoge zorgkosten. Reden genoeg om hier wat aan te doen.

En toch steunde VVDenD66 dit sympathieke voorstel niet. In een goede en constructieve discussie namen wij het op voor de lokale, bestaande partners in Oudewater. Als je het hebt over bouwen in de sociale sector dan is de Woningraat (de Woningbouwvereniging) onze partner. Wethouder Duindam deed de toezegging om in de prestatieovereenkomst met Woningraat aandacht te vragen voor bouw- en woonvormen waar eenzame ouderen zich thuis in kunnen voelen. Wellicht dat in de nieuwbouw van de Schuylenburcht hier plaats voor is.

Als je het hebt over het maatschappelijke aspect van eenzaamheid dan is o.a. de Wulverhorst onze partner. Met 180 vrijwilligers, een gediplomeerd mantelzorgmakelaar (zorgcoördinator), de vele sociale initiatieven die het ook ontplooit met andere partners, neemt de Wulverhorst een prominente plaats in ons maatschappelijk leven. Het gaat om signaleren, opvolgen en verbinden binnen de actieve bestaande  praktijk. Een nieuwe speler uit Woerden, zoals in het voorstel van het CDA was opgenomen, put uit dezelfde vijver. Dit vinden wij niet wenselijk. De Wulverhorst wil en moet verbreden en groeien. Wethouder Kok deed de toezegging om in de Maatschappelijke Agenda en samen met de bestaande lokale maatschappelijke partners nog meer aandacht voor eenzame ouderen te vragen. Het initiatief “Langer Thuis” is een recent voorbeeld dat het college zeker niet stil zit.

De stemmen staakten bij het initiatiefvoorstel. Maar dit was minder belangrijk; relevanter was dat er dankzij het voorstel van het CDA zeer verdiende aandacht was en is voor sociaal eenzame ouderen.