Onder leiding van waarnemend burgermeester Wim Groeneweg stonden op de gemeenteraadsvergadering van donderdag 14 november veel belangrijke onderwerpen op de agenda. Er waren ook veel bewoners aanwezig die mee wilde praten en luisteren. Democratie leeft in Oudewater en daar zijn we trots op!

Het eerste inhoudelijke punt op de agenda was het Masterplan Binnenstad. Met de Masterplan wordt jarenlang achterstallig onderhoud en ook de wateroverlast in de binnenstad aangepakt. VVDenD66 Oudewater is blij dat de gemeenteraad ieder project apart goedgekeurt zodat er ruimte blijft voor andere prioriteiten, zoals het herstel van andere wegen in de gemeente. Het herstel van de Lange Burchwal en de Wijngaardstraat kan echter absoluut niet wachten. Dit agendapunt is veel besproken vanwege de parkeerproblematiek. Wij zijn blij dat de meerderheid van de Raad heeft besloten dat parkeren in de Wijngaardstraat mogelijk blijft. Iedere parkeerplek is er één. Het CDA en de Wakkere Geelbuik hebben de parkeerders de rug toegekeerd door hiertegen te stemmen. VVDenD66 wil juist dat gemeente alle mogelijkheden bekijkt voor het parkeren en bevoorraden van de binnenstad, inclusief het uitbreiden van het aantal parkeerplekken, de invoering van blauwe zones en parkeervergunningen. Iedere maatregel heeft zijn voor- en nadelen die transparant en eerlijk tegen elkaar weggezet moeten worden. Wat ons betreft bekijkt de wethouder dan ook alle mogelijkheden in de aanloop naar het parkeerbeleid dat we voor de zomer van 2020 eindelijk tegemoet mogen zien.

Gelukkig is ook de Stedenbouwkundige visie voor de Schuylenburcht met een ruime meerderheid aangenomen. Het college is met bewoners in gesprek gegaan en er zijn aanpassingen gedaan om aan de meeste bezwaren tegemoet te komen. De plannen worden nu verder uitgewerkt waarbij ook de laatste bezwaren aandacht krijgen. De Schuylenburcht biedt een unieke mogelijkheid om in Oudewater een grote hoeveelheid woningen te ontwikkelen voor starters, ouderen en kwetsbare groepen. In tegenstelling tot een enkele andere fractie willen wij juist haast maken zodat de plannen werkelijkheid worden en palen de grond in gaan!

 

Vervolgens stond het beeldkwaliteitsplan van Tappersheul 3 op de agenda. Een zeer gedetailleerd beeldkwaliteitsplan waarin zelfs RAL kleuren en erfafscheidingen genoemd worden. Als liberalen zien we bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid graag groeien en bloeien. Maar niet op het dak. In het Beeld Kwaliteitsplan voor Tappersheul 3 wordt een ondernemer verplicht dure ‘groene’ hekken te plaatsen en een duur sedumdak aan te schaffen voor zijn pand. Daarom heeft onze fractie een amendement ingediend, dat we dat allemaal leuke ideeën vinden en het zeker zinvol kan zijn bij waterafvoer en een bijdrage kan leveren voor de biotoop van sommige insecten, maar laat de ondernemer vrij in zijn keuze wat voor type hek en wat voor type dak hij het beste acht. Met gasloze panden heeft de ondernemer sowieso al veel extra kosten om in zijn (duurzame) elektriciteit te voorzien. De Onafhankelijken en het CDA vonden het wél een goed idee om de ondernemer op hoge kosten te jagen, hoewel zij ook wel inzien dat je minder duurzame energie kan opwekken als je dak vol met sedum ligt. Dus besloten we het amendement in te trekken en dit thema bij de volgende planologische fase mee te nemen.

 

 

Ten slotte waren er nog de onderwerpen over het Uitvoeringsplan Energietransitie en het Beoordelingskader Ruimtelijk Economisch perspectief en programma. Deze stukken zijn geschreven om in overleg met omliggende gemeenten de koers voor de toekomst te bepalen voor wat betreft de overstap op duurzame energie en de positie van Oudewater op economisch gebied ten opzichte van de omliggende gemeenten. Om te voorkomen dat er vanuit de provincie wel óver ons maar niet mét ons wordt gepraat is onze wethouder en zijn ambtenaren druk in overleg geweest met deze partijen en liggen er nu twee stukken voor waar wij ons goed in herkennen. Door voorop te lopen in de planning houden we grip  en kunnen we onze eigen keuzes maken! Oudewater heeft met zijn oude binnenstad en uitgestrekte buitengebied heel veel kansen op het gebied van recreatie en het opwekken van duurzame energie. Wij vinden dat de gemeente er voelbaar en duidelijk baat bij moet hebben als wij hier een regionale invulling aan geven. Als deze kansen er zijn moeten wij deze ook omarmen.

VVDenD66 Oudewater is blij met de goedgekeurde plannen. Ook heeft onze fractie duidelijk haar standpunten laten zien:

Wij staan achter de bewoners en ondernemers van de binnenstad en willen meer parkeerplaatsen!

Wij jagen ondernemers niet op onnodig hoge kosten met verplichte en dure groene maatregelen!

Wij willen haast maken met de bouw van woningen en niet eindeloos discussiëren!