Op dinsdag 3 december jl. presenteerde SBZO voor het Forum Ruimte haar plannen voor het nieuwe zwembad. Wat een vakkundige presentatie! SBZO heeft de afgelopen 7 jaar bewezen dat zij een zwembad op Oudewaterse schaal kunnen exploiteren; dat wil zeggen: met inzet van maatschappelijk kapitaal, enthousiaste vrijwillgers, deskundige bestuurders en vele leden wordt het Statenbad 5 maanden per jaar gerund. Dat doet SBZO met €100.000 euro per jaar minder dan hun voorgangers! Dit allemaal met als streven naar een 12 maanden bad. En daar werd afgelopen dinsdag een grote stap in gezet.

Externe adviseurs waren aanwezig, waaronder Michel de Nooij, een expert in Nederland om de maatschappelijke baten en kosten te berekenen. Nou,  elke geïnvesteerde euro brengt Oudewater €1,90 op. Maar ook de traditionele cijfers bewijzen dat een binnenbad haalbaar is: 12 maanden zwemmen is mogelijk tegen dezelfde exploitatielasten van het huidige buitenbad dat 5 maanden per jaar open is. Een uitgebreide onderbouwing werd in het Forum gegeven en na afloop werd aan de aanwezigen alle onderliggende cijfers overhandigd zodat iedereen het rustig alle feiten en cijfers rustig kan nalezen.

Slangen + Koenis Architecten (gespecialiseerd in zwem- en sportacc.) zijn betrokken, maar ook installatie specialist van binnen- en buitenbaden Hellebrekers waren van de partij. Het resultaat: doordachte plannen voor een sober, duurzaam en effectief 12 maanden zwembad te situeren op Noort Syde II. Natuurlijk, er zijn nog vragen, er moeten nog veel stappen gezet worden, maar dit burgerinitiatief is een gigantische stap om heel trots op te zijn!

Steun SBZO en stem voor een 12 maanden bad via www.droogzwemmen.nl.

Luister hieronder de presentatie van SBZO terug en bekijk tegelijk de presentatie.