Met verbazing hoorden wij van het voornemen van het College om tijdens de Carnavalsoptocht in Uivergein dwangsommen op te leggen als de geluidsnorm van 100 decibel wordt overschreden.
“Een dolksteek voor de optocht in Uivergein” aldus Elly van Wijk, fractievoorzitter VVDenD66; “de 13 wagens in de carnavalsoptocht doen hun uiterste best om, ondanks de concurrerende optochten in IJsselstein en Harmelen, er in Uivergein een carnaval op “Oudewaterse schaal” van te maken. Vele uren zijn gewerkt aan de bouw van de wagens, euro’s geïnvesteerd om zo het carnaval in Oudewater voor de inwoners te kleuren”. “De optocht is een traditie waar niet aan getornd mag worden” vindt Mark Kruiswijk, fractiegenoot. Ook Gijs Hoogenboom kan zich niet vinden in het voornemen van het College:at vrijwilligers die ziel hebben voor Oudewater als vogelvrij worden verklaard door een dwangsom van EUR 1500,– boven hun hoofd te hangen, dat gaat veel te ver. Zo gaan wij niet met onze burgers om” vindt Gijs. “Waar is de tolerantie in Oudewater gebleven” vraagt Ignace Boreel zich hardop af: “de optocht duurt maximaal twee uur en is een half uur in de Leeuweringestraat; als je als bewoner je zo stoort aan het carnaval, ga dan even boodschappen doen”. Geboren Babander Ronald Gabriëls sluit zich hierbij aan: “dat we hier boven de rivieren dit geweldige feest iedere jaar weer groots vieren moeten we koesteren, niet verknoeien”.

De fractie VVDenD66 Oudewater hoopt dat het College de dwangsom achterwege laat. Meedoen is belangrijker dan winnen is het thema dit jaar; met een dwangsom zijn er alleen maar verliezers.