De Klepper is toe aan een verbouwing. Een nieuwe inrichting, nieuwe gebruikers en nieuwe bestemmingen. Eén ding blijft hetzelfde: de Klepper blijft een plek waar we elkaar ontmoeten. De verbouwing van de Klepper is 25 jaar na de laatste renovatie hard nodig. Een tweede reden voor de verbouwing is de dagelijkse leegstand. Tijdens carnaval, feesten en evenementen is het druk in de grote zaal, maar de rest van het jaar is het er rustig. De overige ruimtes van de Klepper worden vaker gebruikt, maar zeker niet optimaal. Dit is niet alleen zonde van de ruimte, maar kost ook nog eens ontzettend veel geld. In 2019 kostten de gemeentelijke gebouwen volgens de begroting meer dan een miljoen euro tegenover 4 ton aan aankomsten. Enkele uitschieters (kosten minus baten): de Klepper: – €100.000, het Stadskantoor: -€67.000, het Cultuurhuis: -€55.000,-. Gemeentelijk vastgoed voor vermaak, verenigingen en samenzijn mag geld kosten, maar ieder jaar 6 ton inleveren is op de lange termijn simpelweg onhoudbaar.

De verbouwing van de Klepper is een eerste stap naar moderne en intensief gebruikte gemeentelijke gebouwen. Met dit doel voor ogen heeft het college verschillende scenario’s gemaakt. Wij kiezen niet voor een scenario waarbij de Klepper ruimte inlevert voor woningen. Hoewel dit het meeste geld oplevert en de vraag naar woningen groot is, staat wat ons betreft de maatschappelijke functie voorop en zien we het ook niet zitten om de parkeerdruk in de binnenstad nóg verder te verhogen. Onze voorkeur gaat uit naar het scenario waarbij de bibliotheek, het gemeenteloket en gemeentebestuur naar de Klepper verhuizen. Hierdoor kan het dure stadskantoor worden afgestoten en kunnen we ook nadenken over een andere bestemming voor het Cultuurhuis. De grote zaal van de Klepper blijft in dit scenario behouden voor feesten, sinterklaas en natuurlijk carnaval. De bibliotheek komt ook in de grote zaal waarbij de boekenkasten opzij geschoven kunnen worden en er plek ontstaat voor bijvoorbeeld een bridge- of pokeravond. De 5 barren die nu in de Klepper zitten worden vervangen door een centrale bar zodat bezoekers bij elkaar komen. Natuurlijk is er, hoewel minder dan op dit moment, ook ruimte voor verenigingen in dit scenario voorzien. Met deze inrichting en bestemming ziet de Klepper een bruisende toekomst tegemoet. Als Huiskamer van de Stad.

Een belangrijke stap moet nog worden gezet; het herbestemming van de gebruikers in de Klepper of elders. Wie komt waar terecht? Veel verenigingen hebben terecht deze vraag. Het antwoord hierop komt wat ons betreft van meerdere kanten: de gemeente, de verenigingen en alle andere maatschappelijke accomodaties in onze gemeente. Dat verenigingen moeten bewegen is onvermijdelijk en lastig tegelijk. Wanneer je jarenlang een eigen ruimte had, met een eigen bar je begroting kon sluiten en een eigen identiteit hebt opgebouwd wil je dat niet zomaar inleveren. Daarom verwachten wij van de wethouder dat hij met de verenigingen hierover in gesprek gaat. Ook de verenigingen kunnen actief meedenken in een oplossing die voor hen werkt. Alle maatschappelijk accomodaties met onbenut potentieel (leegstaande uren) kunnen wat ons betreft bijdragen aan deze oplossing. Denk hierbij aan scholen, kerkelijke gebouwen en private zalen. De kosten van deze verbouwing zijn ook een belangrijk aandachtspunt. De gemeente heeft 8 ton begroot voor de verbouwing terwijl het voorkeursscenario 3,6 miljoen kost. We dagen de wethouder uit hiervoor een creatieve oplossingen te vinden. Samen moet en kan dit lukken! 

 

Lees hier het volledige plan van de gemeente