Vorige week ging het in de raad over een Samenwerkingsovereenkomst en Stedenbouwkundige visie van de Westerwal. Het ziet er naar uit dat de samenwerking tussen initiatiefnemer, de gemeente en de stakeholders zich tot nu toe goed ontwikkelt. De initiatiefnemer, de projectontwikkelaar, getroost zich meer moeite in de communicatie met alle betrokkenen dan de vorige eigenaar.

Tot nu toe zijn de geluiden positief. Op die van de Machinefabriek na, die is altijd in al die jaren als huurder (!) altijd overal tegen geweest. En wie weet zal die met de verkneukelende blik van Wim Knol de gemeente wel weer in rechte betrekken, zodat er weer van vertraging sprake is. Maar onze fractie is er van overtuigd dat dit deze keer slechts uitstel van uitvoering is en niet weer afstel. Dat vertrouwen heeft onze fractie in dit college en in deze ontwikkelaar.

Natuurlijk komen niet alle visie-elementen zoals ik zelf met Wim Knol heb opgesteld in één van de onderliggende en unaniem aangenomen motie volledig tot hun recht. Dat kan ook alleen maar wanneer ook de buitenrand van de Westerwal, de Zwier Regeling straat e.d. meegenomen zou worden in dit plan. Dat is helaas nog niet gelukt. Er zijn wel gesprekken geweest, maar de partijen lagen o.a. dan financieel te ver uit elkaar. Maar we hebben nog jaren van invullen en uitwerken voor de boeg voor we op deze plek werkelijk met de fysieke uitvoering beginnen, dus onze fractie ziet zeer graag dat het college met een serieus plan komt om simultaan met de huidige ontwikkeling ook een totale ontwikkeling van dit gebied op te stellen met alle eigenaren en betrokkenen.

Desalniettemin verdient dit college een pluim. Er ligt daadwerkelijk een visie en samenwerkingsovereenkomst dat kans van slagen heeft gezien de reacties op de inloop- en inspraakavonden van betrokkenen. Het wordt ook transparant uitgevoerd. Er wordt daadwerkelijk naar velen geluisterd. Hoe gaat de ontsluiting nu lopen? Hoeveel parkeerplaatsen kunnen we nu precies kwijt? Hoeveel budget kunnen we voor een mooie brug naar het centrum vrij maken? We hebben nog een lange weg te gaan, maar onze fractie heeft daar alle vertrouwen in dat hier een prachtige binnenstedelijke ontwikkeling verrijst, waarbij de door de raad eerder aangenomen visies zo veel mogelijk tot hun recht zullen komen in de uitvoeringsfases.

En we moeten ook verder. Willen we Oudewaternaren hier een woning kunnen bieden. Willen we onze aangename binnenstad verbeteren. Willen we meer met onze beroemde IJssel in Oudewater doen. Dan moeten we dit nu gezamenlijk oppakken en niet dwars gaan liggen omdat een onderdeel niet naar je zin is. Daarom is het college blij met de ruime instemming die dit plan geniet van alle betrokken partijen. Nu kan een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld en daarna zo snel mogelijk de herbestemming voor het gebied Westerwal. Wij gaan er voor!

Ignace Boreel

 

De stedenbouwkundige visie kunt u hier inzien.