Afgelopen raadsvergadering werd het beeldkwaliteitsplan van de Schuylenburcht behandeld. Een goed doordacht plan waarin de ruimte is geweest voor inspraak. De locatie, de wensen van de gemeenteraad, inspraak van omwonenden en andere belanghebbenden hebben allemaal invloed gehad op dit resultaat. En dit resultaat mag er zijn: 69 woningen bestaande uit sociale huurwoningen en zorgappartementen, veel groen en water, aandacht voor parkeren. Onze fractie is zeer tevreden hoe dit proces is verlopen.
Helaas kan er niet aan alle wensen worden voldaan. Soms is het gebouw groter of staat het dichterbij dan direct omwonenden zouden willen vanwege privacy of zonlicht. In het plan is er zoveel mogelijk rekening gehouden met deze bezwaren. Zo is er bijvoorbeeld een bouwlaag afgegaan en een heel bouwblok verplaatst. De bewoners van de Heemraadsingel hebben in het Forum Samenleving aangegeven dat zij tevreden zijn over de aanpassingen aan het plan. Daarnaast willen zij graag meedenken over de verdere uitwerking van het plan. Een mooi voorbeeld dat inspraak van burgers zin heeft en dat zien wij graag!
In de raadsvergadering bleek helaas wel dat de VVE IJsselstaete nog niet tevreden was. VVE IJsselstaete is van mening dat de hoogte van de Schuylenburcht te veel zonlicht kost voor de woningen aan het Joostenplein. Het college heeft hierbij aangegeven dat het verder verlagen of aanpassen van de Schuylenburcht ten koste gaat van de kwaliteit en de aantallen woningen. Deze woningen voor deze doelgroep zijn keihard nodig en daarbij willen we langs de belangrijkste toegangsweg van de gemeente ook de kwaliteit waarborgen. Onze fractie zal daarom nogmaals in gesprek gaan met VVE IJsselstaete om te kijken of we tot elkaar kunnen komen. Het zou verschrikkelijk zonde zijn als door bezwaren het projecten jaren vertraagd wordt.
De wethouder heeft afgesproken met de woningbouwvereniging dat zij zelf het bestemmingsplan maken. In de gemeenteraad klonk hier wat commentaar op. Uitspraken als: “Dit zou de gemeente zelf moeten doen”. Onze fractie heeft juist een compliment gegeven aan de wethouder voor deze creatieve oplossing. Op deze manier legt de gemeente kosten bij de woningbouwvereniging die de Schuylenburcht ontwikkeld. De gemeente geeft van te voren de eisen aan waar het bestemmingsplan moet voldoen ende gemeenteraad toets achteraf of het plan aan al onze wensen voldoet. Zo behoudt de gemeenteraad dus haar regie!
Het beeldkwaliteitsplan is overtuigend en met grote meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Het plan verdient een compliment aan iedereen die hier aan mee heeft gewerkt, inclusief de omwonenden! Op naar een mooi plan en naar de zo hard nodige woningen voor ons prachtige stadje.