Het landelijk Klimaatakkoord stuurt aan op een CO2-reductie van 49% in 2030. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. Oudewater maakt deel uit van de regio U16 (16 gemeenten in Utrecht).

Met deze regio hebben wij nu het concept ‘bod’ gedaan om 1,8 TWh op een duurzame manier op te gaan wekken voor 2030. Ter beeldvorming komt dit neer op onderstaande maatregelen voor de gehele regio:

– 15% van de grote dak oppervlakken voorzien van zonnepanelen.
– 45 grote windmolens van 240 meter hoog
– 800 ha zonnevelden

Oudewater is omgeven door uitgestrekte polders. Dit landschap is geschikt voor grote windmolens en zonnevelden, wat ons mooie landschap en uitzicht zou belemmeren. Wij van VVDenD66 Oudewater staan open voor het plaatsen van een aantal windmolens en zonnevelden. Maar wel met de grote kanttekening dat hier wat voor terug moet komen. Zo moet het geld wat de opwek van deze groene energie oplevert terugvloeien naar onze inwoners. Wat ons betreft kan dit door middel van een energie-coöperatie of door het eigendom in handen van de gemeente te nemen zodat de winst direct gebruikt kan worden voor de eigen inwoners.

Het zou dus kunnen dat er binnen onze gemeente meer energie opgewekt wordt dan dat wij zelf verbruiken. Dan gaan wij dus leveren aan andere gemeenten in de provincie. De voorwaarde richting de Provincie is dan dat wij o.a. de toestemming krijgen om de broodnodige woningen te mogen bouwen buiten de rode contour. Dit is een wens die wij al langer hebben maar waar we geen toestemming voor krijgen van de Provincie. Als wij niet de ruimte krijgen om te bouwen voor ons mooie stadje, dan komt er wat ons betreft ook geen toestemming voor het plaatsen van grote windmolens of zonnevelden in onze gemeente.