In de aanloop naar verkiezingen gaat het steeds meer over praatjes en minder om daadjes. Afgelopen raadsvergadering werd een motie voorgelegd met de naam: “volkshuisvestingsbeleid”. VVDenD66 Oudewater heeft TEGEN deze motie gestemd, en wel hierom:

  de motie roept op om veel papier en beleid te produceren. Dit beleid moet geschreven worden door mensen die hun tijd wat ons betreft moeten besteden aan daadwerkelijk huizen bouwen. Meer beleid heeft automatisch vertraging op woningbouwprojecten tot gevolg. Wij zijn tegen vertraging. 

Veel elementen uit de motie zijn al lang opgepakt door het college. De doelgroepen verordening, anti speculatie beding, zelfbewoningsplicht, het college is daar nu al mee bezig.  Wij zijn tegen dubbele en overbodige moties voor de bühne. 

– De motie meldt dat IEDER PROJECT 30% sociale woningbouw MOET realiseren. Dit zet de woningbouw in Oudewater volledig op slot. Stelt u eens voor: slechts 30% sociale woningbouw in het project wijngaardstraat (nu 100%), Schuylenburcht (nu 100%) en straks Oranje park 2 (nu 100%). En wat te denken van particuliere initiatieven zoals aan de Kappellestraat, Molenwal of Ijsselvere: ze mogen alleen doorgaan wanneer er 30% sociale huurwoningen in zitten. Wie gaat dan nog ooit 10 twee-onder-een-kap woningen bouwen zoals op de Noort Syde? Precies, helemaal niemand. Wij zijn tegen regels die woningbouwinitiatieven volledig op slot zetten. 

– Dan het woonfonds. Wanneer een project niet 30% sociale woningbouw realiseert moet de initiatiefnemer geld in een woonfonds storten. Een spaarbank met geld dat we niet mogen uitgeven aan zorg, noodzakelijke voorzieningen of meer veiligheid. Het geld mag enkel worden ingezet als subsidie om meer sociale huurwoningen te realiseren. Het is regelrechte staatsteun. 

VVDenD66 wil bouwen, geen onnodig papierwerk en vaart maken met de woningbouw. Daarom zijn we tegen deze motie.