Ooievaar2

Onze kernwaarden!

In Oudewater en haar kernen is plek voor ons unieke karakter. Onze zelfredzaamheid, verenigingsleven en creativiteit kenmerken dit karakter. Ook onze rijke historie, prachtig aanzicht en centrale ligging zijn onlosmakelijk met ons verbonden. Wij benadrukken deze krachtige eigenschappen van onze gemeente. Hierin vertrouwen wij op de denkkracht en daadkracht van onze bewoners en geven wij deze kracht de ruimte die het nodig heeft.

Het Oudewater van morgen is groter dan dat vandaag, vitaal en zelfstandig. De gemeente is aantrekkelijk om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Het Oudewater van morgen is zorgzaam, veilig en ondernemend. Wij bouwen woningen en voorzieningen voor starters en gezinnen, zorgen voor de ouderen en hebben extra aandacht voor de jeugd. Niet de waan van de dag, maar het plan voor de toekomst bepalen de keuzes van vandaag.

Het bestuur is duidelijk, transparant en integer. De gemeente is niet bemoeizuchtig, maar faciliterend en waar nodig stimulerend. Regels moeten een doel hebben en duidelijk zijn. Gemeentelijke taken worden zo dicht mogelijk bij de bewoners en ondernemers van Oudewater uitgevoerd. Er gaat zo weinig mogelijk geld naar de organisatie van taken, en zoveel mogelijk naar de uitvoering ervan. De financiën zijn op orde en gezond.

Werk en Economie

Standpunt

Financieel beleid

Standpunt

Bestuur en veiligheid

Standpunt

Zorg & Welzijn

Standpunt

Sport, cultuur en recreatie

Standpunt

Milieu en duurzaamheid

Standpunt

Bereikbaarheid

Standpunt

Wonen & Inrichting

Standpunt

Onderwijs

Standpunt